Blíže o svalech stehna a lýtka

Svaly stehen a lýtek

Jako poslední si v našem seriálu o svalech představíme stehenní, lýtkové a holenní svaly. Pokud porozumíte anatomii těchto svalů (a vlastně i všech ostatních), jejich správné posilování pro vás poté bude podstatně jednodušší.Svaly stehna

Svaly stehna se dělí do 3 skupin: přední, mediální (vnitřní strana stehen) a zadní. Přední stranu tvoří čtyřhlavý sval stehenní a krejčovský sval. Mediální skupinu potom adduktory stehna a zadní skupinu hamstringy.

Kvadriceps – čtyřhlavý sval stehenní (Musculus quadriceps femoris)

Objemný dvoukloubový sval, který se podílí především na pohybech v koleni a pomocně také na pohybech v kyčelním kloubu. Tento sval má 4 hlavy – 1 dlouhou a 3 krátké.

Funkce: Extenze (natažení) v kolenním kloubu, dlouhá hlava se podílí na flexi (ohybu) v kyčelním klobu

Začátek svalu: Dlouhá hlava – kost kyčelní, krátké hlavy – kost stehenní

Úpon svalu: Kost holenní

Dvě z krátkých hlav kvadricepsu se nacházejí po stranách kosti stehenní a jejich zapojení je proto závislé na postoji. Při širokém postoji například při dřepech se více zapojuje vnitřní krátká hlava. Pokud natočíte špičky nohou mírně dovnitř a kolena se díky tomu při dřepu budou pohybovat směrem k sobě, zapojí se více naopak vnější krátká hlava kvadricepsu.

Kvadriceps a krejčovský sval

Krejčovský sval (Musculus sartorius)

Krejčovský sval je známý jako nejdelší sval v těle. Stejně jako dlouhá hlava kvadricepsu je dvoukloubový.

Funkce: Flexe (ohyb) v kyčelním a kolenním kloubu

Adduktory stehna

Adduktory stehna

Začátek svalu: Kost kyčelní

Úpon svalu: Kost holenní

Adduktory stehna

Adduktory stehna jsou svaly na vnitřní straně stehen, jejichž funkcí je především přinožování (addukce) v kyčelním kloubu. Tyto svaly zpravidla začínají na kosti stydké a upínají se na kost stehenní.

Největším svalem z této skupiny je štíhlý sval stehenní, který se jako jediný z adduktorů stehna upíná na kost holenní a podílí se tak i na pohybech v kolenním kloubu.

Hamstringy

Do této svalové skupiny utvářející zadní část stehna řadíme 3 svaly: dvojhlavý sval stehenní, sval pološlašitý a sval poloblanitý. Jejich hlavní funkcí je flexe (ohyb) v koleni. Druhotnou funkcí je potom extenze v kyčelním kloubu (spolupráce s velkým svalem hýžďovým).

Začátky svalů: Kost sedací

Úpony svalů: Dvojhlavý sval stehenní – kost lýtková, sval pološlašitý a poloblanitý – kost holenní

Hamstringy

Hamstringy se částečně zapojují při klasických cvicích, jako jsou dřepy či výpady. Pokud se však na zadní stranu stehen chcete opravdu zaměřit, v posilovnách najdete stroje určené k zanožování. Další možností jsou rumunské mrtvé tahy, při kterých se hamstringy také zapojují velmi výrazně.

Svaly lýtka

Lýtkové svaly (svaly zadní strany bérce) se velmi výrazně zapojují při chůzi a jsou proto neustále zatěžovány. Z tohoto důvodu dochází k jejich zkracování a je žádoucí je čas od času protahovat. Zároveň je však velmi obtížné dosáhnout u těchto svalů růstu. Je nutno také podotknout, že obzvláště u lýtkových svalů hrají velkou roli genetické předpoklady.

Trojhlavý sval lýtkový (Musculus triceps surae)

Trojhlavý sval lýtkový

Trojhlavý sval lýtkový

Největší z lýtkových svalů tvořící povrchovou vrstvu svalů zadní strany bérce. Tvoří jej 3 hlavy (2 dlouhé a 1 krátká)

Funkce: Plantární flexe (postavení se na špičku), dlouhé hlavy se podílí i na flexi (ohybu) v koleni

Začátek svalu: dlouhé hlavy – kost stehenní (těsně nad kolenem), krátká hlava – kost lýtková

Úpon svalu: Přechází na Achillovu šlachu upínající se na patní kost

Dalšími ze skupiny svalů lýtka jsou dlouhý sval lýtkový a krátký sval lýtkový. Hlubokou vrstvu potom tvoří sval zákolenní, zadní sval holenní, dlouhý ohýbač prstů a dlouhý ohýbač palce. Tyto svaly slouží často jako pomocné při pohybech v kolenním a hlezenním kloubu.

Svaly holeně

Přední sval holenní

Přední sval holenní

Svaly holeně (přední strany bérce) jsou antagonisty (protichůdnými svaly) lýtkových svalů a mají tendenci spíše ochabovat.

Přední sval holenní (Musculus tibialis anterior)

Funkce: Dorzální flexe (přitažení špičky nohy směrem vzhůru ke koleni)

Začátek svalu: Kost holenní (těsně pod kolenem)

Úpon svalu: Chodidlo (vnitřní kost klínová)

Do svalů holeně kromě předního svalu holenního řadíme ještě dlouhý natahovač prstů a dlouhý natahovač palce.

 

Veškeré anatomické články naleznete ZDE.

anatomie

Líbí se Ti tento článek? Doporuč jej svým přátelům

Zdroje:

ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3., upr. a dopl. vyd. Editor Miloš Grim, Oldřich Fejfar. Praha: Grada, 2011, 534 s. ISBN 978-80-247-3817-8.

Diskuse k článku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Bez cookies to nezvládneme. Více

Do Tvého počítače mohou být během používání tohoto webu dočasně uloženy soubory cookie. Pomáhají nám analyzovat návštěvnost, zobrazovat personalizované reklamy, nebo Ti usnadnit používání některých služeb webu (třeba košík, který si pamatuje tvoje zboží i po opuštění webu). Cookies jsou používány výhradně za účelem zkvalitňování služeb a nejsou nijak nebezpečné. Účelem této zprávy je splnění povinnosti informovat Tě, že cookies jsou nezbytnou součástí tohoto webu a jeho používáním s tím souhlasíš. Po stisknutí tlačítka „Chápu“ Tě následující rok tato zpráva nebude znovu obtěžovat.

Zavřít