Podmínky použití

Návštěvou a využíváním služeb fitness magazínu FitYOU.cz (dále také Stránka) potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu navštívit nebo užívají Stránku a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Autorská a vlastnická práva

Provozovatel a majitel internetových stránek fityou.cz je Lukáš Jirsa (dále jen „Provozovatel“), viz Kontakt. Nakládání s obsahem Stránky, který je chráněn autorským práven, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas Provozovatele Stránky; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Odpovědnost a práva naší strany

Provozovatel nezaručuje, že informace publikované na internetové adrese FitYOU.cz jsou zcela pravdivé, správné, úplné a aktuální. Z toho důvodu Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím informací nebo údajů zveřejněných na této Stránce. Veškeré informace na portálu jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí. Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na Stránce je nezávadný, že přístup na web bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Vyhrazujeme si také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na naše stránky nebo k jejich části.

Propojení na třetí subjekty

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na Stránce z jiných zdrojů, které jsou však uvedeny nebo má právo je uveřejnit. Naopak kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit. Webové prezentace jiných subjektů, na něž portál odkazuje, nejsou pod kontrolou Provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Zároveň nenese žádnou zodpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránky.
Provozovatel neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv, vyhrazuje si však právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo materiály, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez udání důvodu.

Inzerce

Inzerce je téměř výhradním zdrojem financování tohoto magazínu. Blokování reklamy proto považujeme přinejmenším za projev neslušného chování.