Ochrana osobních údajů

Provozovatel (viz Kontakt) respektuje soukromí uživatelů a zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich údajů. Informace, které získáme, používáme k poskytování služeb, jež můžete využívat prostřednictvím našich stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Stránka Vám garantuje všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona.

Sbírání osobních informací

V případě registrace do našeho systému nebo při jiných příležitostech vás žádáme o sdělení vaší e-mailové adresy či nastavení služeb na Stránce (souhrnně Informace). Nejste povinni nám poskytnout Informaci, ale bez ní nemusíme být schopni poskytnout služby v kvalitě a rozsahu, jakých využívají registrovaní uživatelé, kteří nám údaje o e-mailové adrese či nastavení sdělí.

Nakládání s údaji návštěvníků

Neprodáváme, nevyměňujeme ani nepronajímáme informace od uživatelů třetím stranám. Mohli bychom pouze převést tyto informace na jiný subjekt v případě prodeje této Stránky za účelem bezproblémového pokračování funkčnosti webu pro uživatele. Údaje rovněž můžeme sdělit v případě, že to vyžaduje zákon, nebo pokud je to nezbytné za účelem dosažení funkčnosti našich služeb, které poskytujeme. Můžeme poskytnout statistiky o návštěvnosti, prodeji, objemu přenesených dat uživateli atd. třetím stranám, ale údaje tohoto typu neobsahují žádné identifikační znaky informace. Uživatelé, kteří si nepřejí dostávat e-maily od provozovatele Stránky, a/nebo si přejí zrušit svůj účet na Stránce, tak mohou učinit zasláním zprávy na e-mail uvedený v sekci Kontakt.

Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním Stránky souhlasíte se shromažďováním a užitím informací v souladu s pravidly ochrany osobních údajů, popsaných v tomto dokumentu. Pokud jakkoliv změníme pravidla nakládání s osobními údaji, aktualizujeme změny na této stránce