Svaly kyčelního kloubu

Svaly kyčelního kloubu

Nejznámějšími svaly kyčelního kloubu jsou svaly hýžďové. Do této skupiny se však řadí i další svaly a jeden z nich se také velice často zapojuje, posilujeme-li špatně břicho.



Svaly kyčle nám umožňují provádět veškeré pohyby v kyčelním kloubu. Dělíme je do 3 skupin, a to na přední a zadní svaly kyčelního kloubu a svaly pelvitrochanterické.

Přední svaly kyčelního kloubu

Bedrokyčlostehenní sval (Musculus iliopsoas)

Bedrokyčlostehenní sval

Bedrokyčlostehenní sval

Bedrokyčlostehenní sval je tvořen dvěma svaly – velkým svalem bederním a svalem kyčelním. Celý sval bývá velice často zkrácený, což je jednou z příčin vzniku dolního zkříženého syndromu. Tento sval je tedy třeba důkladně protahovat.

Funkce: Ohyb kyčelního kloubu (přednožení), částečně také unožení a vnější rotace nohy v kyčli

Začátek svalu: Velký bederní sval – poslední hrudní a všechny bederní obratle, sval kyčelní – vnitřní strana kosti kyčelní

Úpon svalu: Kost stehenní

Bedrokyčlostehenní sval často pracuje při nesprávném posilování břišních svalů. Například při sed lezích (zejména pokud si zapřete nohy) velkou část zátěže z břišních svalů přebírá právě bedrokyčlostehenní sval společně s přímým svalem stehenním. Takové posilování je pak spíše ke škodě, než k užitku (ztrácíte čas a ještě si zaděláváte na dolní zkřížený syndrom spojený s bolestmi zad).

Pokud cvičíte sedy lehy, nahraďte je raději klasickými zkracovačkami, při kterých se opravdu zapojují pouze břišní svaly, nebo je ještě lépe nahraďte cviky na celý střed těla.

Zadní svaly kyčelního kloubu

Velký sval hýžďový (Musculus gluteus maximus)

Velký sval je největší z dohromady 3 hýžďových svalů. Oproti svalu bedrokyčlostehennímu bývají hýžďové svaly naopak oslabeny. Jejich posilování je proto důležité pro správné držení těla.

Funkce: Hlavní funkcí velkého svalu hýžďového je extenze (narovnání) v kyčelním kloubu, s čímž souvisí i zanožování. Částečně se také zapojuje při unožení (abdukci) a vnější rotaci v kyčelním kloubu.

Začátek svalu: kost kyčelní, kost křížová a kostrč

Úpon svalu: Kost stehenní

Hýžďové svaly

Střední a malý sval hýžďový (Musculus gluteus medius/minimus)

Střední hýžďový sval je částečně ukryt pod velkým svalem hýžďovým. Malý sval hýžďový je potom celý schován pod středním svalem hýžďovým. Oba dva svaly potom mají stejnou funkci.

Funkce: Hlavní funkcí těchto dvou svalů je unožení (abdukce). Podílí se však také na vnitřní a vnější rotaci v kyčelním kloubu.

Začátek svalu: Vnější strana kosti kyčelní

Úpon svalu: Kost stehenní

Vhodné cviky na hýžďové svaly u nás na FitYOU.cz naleznete v katalogu cviků.
Napínač povázky stehenní

Napínač povázky

Napínač povázky stehenní (Musculus tensor fasciae latae)

Dlouhý úzký sval, který sice patří do skupiny zadních svalů kyčelního kloubů, ale najdeme jej spíše po straně. Tento sval opět bývá často zkrácený. Sval je výrazně zatěžován například při bruslení nebo při jízdě na kolečkových bruslích.

Funkce: Pomáhá při přednožení, unožení a vnitřní rotaci kyčle

Začátek svalu: Vnější strana kosti kyčelní

Úpon svalu: Zužuje se až na šlachu (povázku stehenní), která se upíná pod kolenem na vnější části holenní kosti

Pelvitrochanterické svaly

Pelvitrochantrické svaly

Pelvitrochantrické svaly

Pelvitrochanterické svaly jsou skupinou menších svalů, jejichž společnou funkcí je vnější rotace kyčelního kloubu. Jsou ukryty pod velkým svalem hýžďovým.

Začátek svalů: Vnitřní strana pánve

Úpon svalů: Kost stehenní

Další články o anatomii naleznete ZDE.

anatomie

Líbí se Ti tento článek? Doporuč jej svým přátelům

Zdroje:

ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3., upr. a dopl. vyd. Editor Miloš Grim, Oldřich Fejfar. Praha: Grada, 2011, 534 s. ISBN 978-80-247-3817-8.




Diskuse k článku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *