Anatomie břišních svalů

Anatomie břišních svalů

Břišní svalstvo patří mezi velice často posilovanou svalovou skupinu. Aby také ne – působivější než velké bicepsy a prsní svaly už snad může být jen perfektně vyrýsované břicho. O tom, jak si vypracovat „pekáč buchet“ jsme již psali dříve. Dnes se proto podrobněji zaměříme na jednotlivé břišní svaly.Jak dělíme břišní svaly?

Břišní svaly můžeme rozdělit do 3 skupin: přední (ventrální), boční (laterální) a zadní (dorzální) břišní svaly.

Přední (ventrální) břišní svaly

Přímý sval břišní (Musculus rectus abdominis)

Přímý sval břišníNejvětší z břišních svalů, který, pokud je rozvinutý, udává tvar břicha připomínající pekáč buchet (sixpack). Aby však byl viditelný, je nutné dosáhnout také nízkého procenta tělesného tuku.

Je rozdělen horizontálně 3–4 šlachovitými přepážkami a vertikálně bílým vazivovým pruhem nazývaným linea alba. Počet „kostiček“ závisí na genetice – nejčastěji jich je 6 (od toho také sixpack), mohou však být také pouze 4 anebo jich může být dokonce 8.

Funkce: Funkčně rozdělujeme přímý sval břišní na horní a dolní část. Horní část ohýbá páteř do předklonu (tahem za hrudník). Funkcí dolní části je potom spíše podsazování pánve. Tento sval je také pomocným výdechovým svalem.

Začátek svalu: Chrupavčité konce 5.–7. žebra

Úpon svalu: Kost stydká

Další svalem spadajícím do skupiny předních břišních svalů je musculus pyramidalis, což je však drobný a nevýznamný sval.

This is a special div with fontawesome icon fa-lightbulb-o. Shortcode needed.

Další cviky na břišní svalstvo naleznete v katalogu cviků.

Boční (laterální) břišní svaly

Vnější šikmý sval břišní (Musculus obliquus externus abdominis)

Vnější šikmý sval břišní

Vnější šikmý sval břišní

Plochý sval tvořící první vrstvu svalů na bocích. Na rozdíl od přímého svalu břišního, který posilujeme nejčastěji přímým předklonem dopředu (např. klasickými zkracovačkami), šikmé břišní svaly posilujeme rotací trupu nebo úklony do stran – vhodným cvikem jsou šikmé zkracovačky nebo boční plank.

Funkce: Úklony do stran, rotace horní části těla na opačnou stranu (pravý vnější šikmý sval břišní rotuje trup doleva a levý doprava), částečně také pomáhá přímému svalu břišnímu při předklonu.

Začátek svalu: 8 zubů na 8 spodních žebrech

Úpon svalu: Střed přímého svalu břišního (linea alba), hřeben kosti kyčelní

Vnitřní šikmý sval břišní (Musculus obliquus internus abdominis)

Sval nacházející se pod vnějším šikmým svalem břišním. Má stejnou funkci jako předchozí sval, s tím rozdílem, že rotuje trup na svou stranu, tzn. opačným směrem, než kterým trup otáčí vnější šikmý sval břišní.

Začátek svalu: Na kosti kyčelní a nepřímo také na bederní páteři

Úpon svalu: Poslední 3 žebra, střed přímého svalu břišního (linea alba)

Příčný sval břišní (Musculus transversus abdominis)

Tvoří nejhlubší vrstvu bočních břišních svalů a řadí se mezi svaly hlubokého stabilizačního systému páteře, o kterém jsme již psali dříve.

Zadní (dorzální) břišní svaly

Čtyřhranný sval bederní

Čtyřhranný sval bederní

Čtyřhranný sval bederní (Musculus quadratus lumbomm)

Plochý podélný sval nacházející se na zadní straně břišní dutiny. Tento sval bývá zpravidla zkrácený, a je tedy třeba ho protahovat.

Funkce: Zaklání bederní páteř, podílí se společně se šikmými břišními svaly na uklánění do stran

Začátek svalu: Kost kyčelní

Úpon svalu: Poslední žebro, výběžky bederních obratlů

Další články o anatomii naleznete ZDE.

anatomiebřišní svalstvo

Líbí se Ti tento článek? Doporuč jej svým přátelům

Zdroje:

ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3., upr. a dopl. vyd. Editor Miloš Grim, Oldřich Fejfar. Praha: Grada, 2011, 534 s. ISBN 978-80-247-3817-8.
Diskuse k článku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *