Cviky » Pullover

Pullover: Zajímavý cvik na rozvoj prsních a zádových svalů

Pullover je výborný cvik zaměřený na prsní a zádové svaly. Tento cvik v porovnání s jinými cviky není příliš oblíbený, což je rozhodně škoda, jelikož tento cvik výrazně pomáhá při rozvoji svalstva hrudního koše.

Konkrétně se zapojuje hlavně velký sval prsní, přední sval pilovitý a široký sval zádový. V menší míře se však zapojují také další svaly, například triceps (zejména, pokud příliš pokrčujete ruce), deltový sval a další méně významné svaly.

Tento cvik je zároveň cvikem protahovacím. Platí však také to, že pokud pomocí pulloverů chcete rozvíjet prsní a zádové svalstvo, je potřeba mít dostatečnou flexibilitu, jinak cvik nebude příliš efektivní a navíc bude vyšší riziko zranění.

Správná technika

Při tomto cviku mějte páteř v přirozeném prohnutí a vyhněte se souhybu celého těla – pohyb vychází pouze z ramenního kloubu. Souhyb těla tedy nijak nezvýší efektivitu cviku (to platí obecně u všech cviků).

Pokrčení rukou při spouštění činky vám umožní vytočit lokty a dosáhnout tak většího rozsahu pohybu a tedy i většího zapojení prsních svalů.

U pulloveru hrozí riziko pádu činky na obličej, a proto osu činky vždy pevně svírejte mezi palcem a ukazováčkem oběma rukama. Před cvičením vždy také zkontrolujte, že závity činky jsou dostatečně utaženy a činka je v dobrém stavu – pád několika kotoučů na obličej není o moc příjemnější, než pád celé činky.

Tipy a rady

Při cvičení s vyšší zátěží dávejte pozor, abyste to nepřehnali s rozsahem pohybu a nezpůsobili si zranění. To hrozí zejména u varianty cviku, která je ve videu ukázána jako poslední, tedy napříč přes lavici s neopřenou hlavou.

Pokud s tímto cvikem začínáte, doporučujeme začít s nižší zátěží a nejjednodušší variantou, tedy vleže na lavičce, kdy lze nejsnáze celý pohyb kontrolovat. Až budete mít zažitou správnou techniku, začněte postupně s vyšší zátěží a s variantou napříč přes lavičku.
 

TIP: Navštivte naše nové diskusní fórum.
Obchod FitYOU.cz