Cviky » Peck deck

Více o cviku

Peck deck je prováděn v sedě a pohyb vychází pouze z ramenou. Při cviku tedy pracují pouze prsní svaly. Peck deck je navíc prováděn v sedě, takže není vyvíjena žádná zátěž na páteř. Z tohoto důvodu je cvik vhodný pro začátečníky, kteří zpravidla ještě nemají dostatečně zpevněné svalstvo a páteř je tak náchylnější ke zraněním.

Přestože se jedná o velmi jednoduchý jednokloubový cvik, tak je potřeba dávat si pozor na správnou techniku – v rameni by měl být správně pravý úhel (resp. nadloktí by mělo být rovnoběžně se zemí). Kromě toho je potřeba dávat si pozor, aby se při cvičení neaktivoval trapézový sval – je tedy důležité, aby lopatky byly staženy dolů a k sobě.
 

TIP: Navštivte naše nové diskusní fórum.
Obchod FitYOU.cz